Có 1 kết quả:

高能量 gāo néng liàng ㄍㄠ ㄋㄥˊ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

high energy (physics)