Có 1 kết quả:

高山病 gāo shān bìng ㄍㄠ ㄕㄢ ㄅㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) altitude sickness
(2) acute mountain sickness