Có 1 kết quả:

高山金翅雀 gāo shān jīn chì què ㄍㄠ ㄕㄢ ㄐㄧㄣ ㄔˋ ㄑㄩㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow-breasted greenfinch (Chloris spinoides)