Có 2 kết quả:

高山雀鶥 gāo shān què méi高山雀鹛 gāo shān què méi

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Chinese fulvetta (Fulvetta striaticollis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Chinese fulvetta (Fulvetta striaticollis)