Có 2 kết quả:

高山兀鷲 gāo shān wù jiù高山兀鹫 gāo shān wù jiù

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Himalayan vulture (Gyps himalayensis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Himalayan vulture (Gyps himalayensis)