Có 1 kết quả:

高速率 gāo sù lǜ ㄍㄠ ㄙㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

high speed