Có 1 kết quả:

睾丸甾酮 gāo wán zāi tóng ㄍㄠ ㄨㄢˊ ㄗㄞ ㄊㄨㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) testosterone
(2) male hormone
(3) also written 睾酮