Có 1 kết quả:

高音部 gāo yīn bù ㄍㄠ ㄧㄣ ㄅㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) upper register
(2) soprano part