Có 1 kết quả:

高音喇叭 gāo yīn lǎ ba

1/1

gāo yīn lǎ ba

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tweeter