Có 1 kết quả:

告一段落 gào yī duàn luò ㄍㄠˋ ㄧ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to come to the end of a phase (idiom)