Có 2 kết quả:

歌剧院 gē jù yuàn歌劇院 gē jù yuàn

1/2

gē jù yuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

opera house

gē jù yuàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

opera house