Có 1 kết quả:

更名 gēng míng

1/1

gēng míng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to change name