Có 1 kết quả:

更有甚者 gèng yǒu shèn zhě

1/1

gèng yǒu shèn zhě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

furthermore (idiom)