Có 2 kết quả:

工伤假 gōng shāng jià工傷假 gōng shāng jià

1/2

Từ điển Trung-Anh

injury leave

Từ điển Trung-Anh

injury leave