Có 1 kết quả:

公文包 gōng wén bāo ㄍㄨㄥ ㄨㄣˊ ㄅㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) briefcase
(2) attaché case