Có 1 kết quả:

珙桐 gǒng tóng ㄍㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dove tree (Davidia involucrata)