Có 1 kết quả:

共乘 gòng chéng ㄍㄨㄥˋ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to ride together
(2) to carpool

Một số bài thơ có sử dụng