Có 2 kết quả:

共軛虛數 gòng è xū shù ㄍㄨㄥˋ ㄒㄩ ㄕㄨˋ共轭虚数 gòng è xū shù ㄍㄨㄥˋ ㄒㄩ ㄕㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

conjugate imaginary number (math)

Từ điển Trung-Anh

conjugate imaginary number (math)