Có 2 kết quả:

共軛作用 gòng è zuò yòng ㄍㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄨㄥˋ共轭作用 gòng è zuò yòng ㄍㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄨㄥˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

conjugation

Từ điển Trung-Anh

conjugation