Có 1 kết quả:

共通性 gòng tōng xìng ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) commonality
(2) universality