Có 2 kết quả:

供养 gòng yǎng供養 gòng yǎng

1/2

gòng yǎng [gōng yǎng]

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make offerings (to the Gods)