Có 2 kết quả:

購買者 gòu mǎi zhě ㄍㄡˋ ㄇㄞˇ ㄓㄜˇ购买者 gòu mǎi zhě ㄍㄡˋ ㄇㄞˇ ㄓㄜˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

purchaser

Từ điển Trung-Anh

purchaser