Có 2 kết quả:

孤儿 gū ér孤兒 gū ér

1/2

gū ér

giản thể

Từ điển phổ thông

trẻ mồ côi

Từ điển Trung-Anh

orphan