Có 2 kết quả:

孤儿药 gū ér yào孤兒藥 gū ér yào

1/2

gū ér yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

orphan drug

gū ér yào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

orphan drug