Có 1 kết quả:

固醇 gù chún

1/1

gù chún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sterol (chemistry)