Có 2 kết quả:

顧名思義 gù míng sī yì顾名思义 gù míng sī yì

1/2

Từ điển Trung-Anh

as the name implies

Từ điển Trung-Anh

as the name implies