Có 2 kết quả:

顧惜 gù xī ㄍㄨˋ ㄒㄧ顾惜 gù xī ㄍㄨˋ ㄒㄧ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to take loving care of
(2) to value

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Trung-Anh

(1) to take loving care of
(2) to value