Có 2 kết quả:

刮胡子 guā hú zi刮鬍子 guā hú zi

1/2

guā hú zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to shave

guā hú zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to shave