Có 2 kết quả:

光笔 guāng bǐ光筆 guāng bǐ

1/2

guāng bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

light pen

guāng bǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

light pen