Có 2 kết quả:

光冲量 guāng chōng liàng光衝量 guāng chōng liàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

radiant exposure

Từ điển Trung-Anh

radiant exposure