Có 1 kết quả:

光磁碟 guāng cí dié ㄍㄨㄤ ㄘˊ ㄉㄧㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) magneto-optical disk
(2) floptical disk