Có 2 kết quả:

光电 guāng diàn光電 guāng diàn

1/2

guāng diàn

giản thể

Từ điển phổ thông

quang điện

Từ điển Trung-Anh

photoelectric

guāng diàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

quang điện

Từ điển Trung-Anh

photoelectric