Có 2 kết quả:

光电效应 guāng diàn xiào yìng光電效應 guāng diàn xiào yìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

photoelectric effect

Từ điển Trung-Anh

photoelectric effect