Có 1 kết quả:

光伏器件 guāng fú qì jiàn

1/1

guāng fú qì jiàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

photovoltaic device (e.g. solar cell)