Có 2 kết quả:

光輻射 guāng fú shè光辐射 guāng fú shè

1/2

guāng fú shè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

light radiation

guāng fú shè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

light radiation