Có 2 kết quả:

光化学 guāng huà xué光化學 guāng huà xué

1/2

Từ điển Trung-Anh

photochemistry

Từ điển Trung-Anh

photochemistry