Có 2 kết quả:

光脚 guāng jiǎo光腳 guāng jiǎo

1/2

guāng jiǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bare feet

guāng jiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bare feet