Có 2 kết quả:

光洁 guāng jié光潔 guāng jié

1/2

guāng jié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bright and clean

guāng jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bright and clean