Có 2 kết quả:

光纜 guāng lǎn光缆 guāng lǎn

1/2

guāng lǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

optical cable

guāng lǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

optical cable