Có 1 kết quả:

光耦 guāng ǒu

1/1

guāng ǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

abbr. for 光耦合器[guang1 ou3 he2 qi4]