Có 2 kết quả:

光譜圖 guāng pǔ tú光谱图 guāng pǔ tú

1/2

guāng pǔ tú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

spectrogram

guāng pǔ tú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

spectrogram