Có 2 kết quả:

光譜學 guāng pǔ xué光谱学 guāng pǔ xué

1/2

guāng pǔ xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

spectroscopy

guāng pǔ xué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

spectroscopy