Có 2 kết quả:

光射線 guāng shè xiàn光射线 guāng shè xiàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

light ray

Từ điển Trung-Anh

light ray