Có 2 kết quả:

光学仪器 guāng xué yí qì光學儀器 guāng xué yí qì

1/2

Từ điển Trung-Anh

optical instrument

Từ điển Trung-Anh

optical instrument