Có 1 kết quả:

光影效 guāng yǐng xiào ㄍㄨㄤ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lighting effect