Có 2 kết quả:

光晕 guāng yùn光暈 guāng yùn

1/2

guāng yùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) halo
(2) (photography) halation

guāng yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) halo
(2) (photography) halation