Có 2 kết quả:

貴族社會 guì zú shè huì贵族社会 guì zú shè huì

1/2

Từ điển Trung-Anh

aristocracy

Từ điển Trung-Anh

aristocracy