Có 2 kết quả:

国庆日 guó qìng rì國慶日 guó qìng rì

1/2

guó qìng rì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

national day

guó qìng rì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

national day