Có 1 kết quả:

哈普西科德 hā pǔ xī kē dé

1/1

hā pǔ xī kē dé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

harpsichord