Có 1 kết quả:

海苔 hǎi tái

1/1

hǎi tái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nori